Je zal maar een middeninkomen hebben en willen wonen

 

Eénmaal, andermaal.. verkocht! De huizenmarkt is booming en steeds minder huishoudens kunnen nog een geschikte koopwoning vinden. Daardoor groeit de behoefte aan meer huurwoningen in het middensegment. Een groot aantal van deze wannabee kopers is aangewezen op een huurprijs tussen 711 en 1000 euro. Helaas zijn er weinig van deze woningen. Het aandeel is verhoudingsgewijs erg laag ten opzichte van de sociale woningvoorraad en het duurdere woonsegment.

Minister neemt kosten warmte op in wijziging Besluit Servicekosten

 

Woningcorporaties kunnen de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties doorberekenen in de servicekosten. Minister Ollongren (BZK) zal dit opnemen in het Besluit Servicekosten. Zij deed deze toezegging in een debat met de Tweede Kamer op donderdag 22 februari 2018. Hiermee krijgt de eerdere toezegging van minister Wiebes (EZK) een wettelijke basis in het huurrecht. Daarmee neemt het kabinet een belangrijke belemmering weg bij het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Aantal ontruimingen corporatiewoningen historisch laag in Amsterdam

 

Hulp bij huurschulden werkt. In 2017 zijn in Amsterdam 257 huurwoningen ontruimd door de woningcorporaties. Dat zijn er historisch weinig en 150 minder dan in 2016. Bij 132 huishoudens was nog sprake van ernstige betalingsachterstand, bij de overige 125 was sprake van woonfraude en/of woonoverlast. De gemeente en corporaties zijn erg blij met deze daling van ontruimingen en zien dit als een gevolg van de actieve aanpak van huurschulden. “Wij willen mensen huisvesten en niet ontruimen.”

Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in acht jaar

 

Ruim 62 duizend nieuwbouwwoningen werden in 2017 aan de woningvoorraad toegevoegd, waarvan een belangrijk deel in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal na 2009. In de provincie Flevoland nam de groei van de woningvoorraad door nieuwbouw het sterkst toe, terwijl Amsterdam de meeste nieuwbouwwoningen realiseerde. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Aedes tevreden over toezegging minister Wiebes over Warmtewet

 

Aedes is zeer tevreden met de toezegging van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat verhuurders de kosten van levering van warmte net als nu buiten de huurprijs in rekening kunnen brengen. Deze toezegging kwam per brief aan Aedes na maandenlange onzekerheid en is in een Kamerdebat over de Warmtewet op 14 februari 2018 bevestigd. Het belangrijkste negatieve gevolg voor woningcorporaties van de wijziging van de Warmtewet is hiermee van de baan.

Corporaties gaan meer investeren

 

Woningcorporaties gaan de komende jaren weer meer investeren in woningbouw, duurzaamheid en huurmatiging. Dat blijkt uit het Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties dat verscheen op 6 februari 2018. Een analyse van ABF Research van de meest recente gegevens van de prognose informatie (dPi) laat eenzelfde beeld zien. Corporaties hebben op vrijwel alle terreinen meer concrete plannen dan in de vorige dPi. ‘Ik wil corporaties oproepen tempo te maken met de investeringen om vertragingen in verduurzaming en nieuwbouw te voorkomen’, zegt Marnix Norder, voorzitter van Aedes in een eerste reactie.

Veel draagvlak verduurzaming onder huurders

 

Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Maar liefst in 87% van de onderzochte renovaties was voldoende draagvlak om de renovatie door te laten gaan. Om een renovatie in een flat of complex door te laten gaan moet minstens 70% van de huurders instemmen. Bij woningverbetering die de woningen energiezuiniger maken wordt dat dus vaak gehaald.

 

Geen gasaansluiting meer in nieuwe woningen Metropoolregio Amsterdam

 

Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben een stap gezet naar een aardgasvrije toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst die de gemeenten op 1 februari ondertekenden bij het Duurzaam Gebouwd Congres in Hoofddorp. Een deel van de gemeenten had overigens al eerder besloten tot gasloze nieuwbouw. In de overeenkomst staat overigens ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.