Minister Ollongren geeft corporaties meer ruimte om woningen voor middensegment te bouwen

 

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt veel aanbevelingen over van de Samenwerkingstafel Middenhuur, zo blijkt uit haar Kamerbrief. Daardoor worden onder andere belemmeringen voor corporaties weggenomen om voor het middensegment te bouwen. Zo wil de minister de markttoets vereenvoudigen en bij nieuwbouwprojecten volstaan met een financiële toets in plaats van de huidige hoge rendementseis (BAR) van 5,5 procent. Bovendien vervalt de markttoets bij locaties die aan corporaties in erfpacht zijn uitgegeven.

 

Evaluatie herziening Woningwet van start

 

De herziening van de Woningwet, die in 2015 in werking trad, wordt dit jaar geëvalueerd. Tijdens de evaluatie laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de doeltreffendheid en effecten van de herziening onderzoeken. Daarbij worden ook de (ongewenste) neveneffecten meegenomen. Hoe de corporatiesector functioneert en hoe corporaties de wet naleven, maakt geen onderdeel uit van de evaluatie. Hoe woningcorporaties, gemeenten en huurders de wijzigingen in de wet ervaren wel. De evaluatie moet eind 2018 gereed zijn.

Aedes medeondertekenaar Pact voor de Ouderenzorg

 

Het ministerie van VWS gaat in het Pact voor de Ouderenzorg de komende drie jaar met diverse organisaties eraan werken dat ouderen op een waardige manier hun leven kunnen leiden. Goed en veilig wonen is daarvoor een voorwaarde en daarom tekent Aedes mee. Speerpunten in het pact zijn eenzaamheid voorkomen, goede zorg en ondersteuning thuis bieden, en verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Kamervragen over renovatieproblemen

 

Vorige week bracht het tv-programma Zembla in beeld dat huurders bij renovaties in bewoonde staat vaak langdurig met grote overlast te hebben maken. PvdA en de SP stelden Kamervragen naar aanleiding van de uitzending.  Zij willen onder meer weten wat de minister een acceptabele termijn vindt van overlast. Ook willen zij weten op welke wijze de minister bereid is de rechten van huurders bij renovaties te versterken.

Je zal maar een middeninkomen hebben en willen wonen

 

Eénmaal, andermaal.. verkocht! De huizenmarkt is booming en steeds minder huishoudens kunnen nog een geschikte koopwoning vinden. Daardoor groeit de behoefte aan meer huurwoningen in het middensegment. Een groot aantal van deze wannabee kopers is aangewezen op een huurprijs tussen 711 en 1000 euro. Helaas zijn er weinig van deze woningen. Het aandeel is verhoudingsgewijs erg laag ten opzichte van de sociale woningvoorraad en het duurdere woonsegment.

Minister neemt kosten warmte op in wijziging Besluit Servicekosten

 

Woningcorporaties kunnen de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties doorberekenen in de servicekosten. Minister Ollongren (BZK) zal dit opnemen in het Besluit Servicekosten. Zij deed deze toezegging in een debat met de Tweede Kamer op donderdag 22 februari 2018. Hiermee krijgt de eerdere toezegging van minister Wiebes (EZK) een wettelijke basis in het huurrecht. Daarmee neemt het kabinet een belangrijke belemmering weg bij het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Aantal ontruimingen corporatiewoningen historisch laag in Amsterdam

 

Hulp bij huurschulden werkt. In 2017 zijn in Amsterdam 257 huurwoningen ontruimd door de woningcorporaties. Dat zijn er historisch weinig en 150 minder dan in 2016. Bij 132 huishoudens was nog sprake van ernstige betalingsachterstand, bij de overige 125 was sprake van woonfraude en/of woonoverlast. De gemeente en corporaties zijn erg blij met deze daling van ontruimingen en zien dit als een gevolg van de actieve aanpak van huurschulden. “Wij willen mensen huisvesten en niet ontruimen.”