‘Corporaties moeten meer liberaliseren of verkopen aan beleggers’

Een groter middensegment kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doorstroming op de woningmarkt. Alleen nieuwbouw kan het woningtekort niet opvangen. Het is daarom essentieel ook gebruik te maken van de corporatievoorraad. Zo concludeert Capital Value in een onderzoek met ABF Research naar de omvangrijke tekorten op de woningmarkt.

……

Aedes reageerde in een reactie op het onderzoek afwijzend. Volgens de woordvoerder is er al een tekort aan sociale huurwoningen. Verkopen gaan ten koste van de omvang van de sociale woningvoorraad.

Meer betaalbare huurwoningen voor doorstromers nodig

Wie op zoek gaat naar een woning heeft de keuze tussen huur of koop. Wie huurt doet dat vanwege de hoge flexibiliteit, waardoor je weer gemakkelijk kunt verhuizen, of vanwege de eisen voor een hypotheek. Mensen die kopen doen dat, omdat zij voor lange tijd op dezelfde plek willen blijven of om te investeren. Omdat het leven van mensen verandert, wijzigt ook de keuze voor huur of koop. Bewoners gaan van sociale huur naar vrije sectorhuur, maar ook direct van huur naar koop. Het middenhuursegment speelt daarin een grote rol. Het is dus belangrijk dat er genoeg van deze woningen komen.

 

Amsterdam weert Blokhokken

Wethouder Ivens frustreert de bouw van piepkleine huurwoningen met huren boven de liberalisatiegrens (€710). Amsterdam past daartoe de erfpachtvoorwaarden zo aan dat woningen kleiner dan veertig vierkante meter in de sociale sector moeten blijven. De voormalige minster van Wonen Blok heeft juist mogelijk gemaakt dat ontwikkelaars in de steden Utrecht en Amsterdam wel dergelijke kleine studio’s kunnen bouwen voor de vrije huursector.