Hulp voor Amsterdamse corporatiehuurders met een laag inkomen en hoge huur

Amsterdammers die langdurig een laag inkomen en een in verhouding hoge huur hebben, krijgen vanaf 1 augustus van dit jaar een korting op hun huur. Tot 2019 wordt dit door de gemeente betaald, daarna dragen de woningcorporaties de lasten. Voor mensen die in een relatief grote en dure woning wonen, wordt het aantrekkelijker gemaakt een kleinere en beter betaalbare woning te vinden.

Kabinet wil afspraken maken met corporaties over verduurzaming

Minister Plasterk van BZK blijft in overleg met Aedes om te komen tot sectorafspraken over verduurzaming, als alternatief voor mogelijke verplichtingen. De minister ziet ook de noodzaak van ondersteunend beleid zodat woningcorporaties hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Een investeringsaftrek van de verhuurderheffing is voor de minister een optie. Dat staat in zijn brief van 14 juli 2017 aan de Tweede Kamer.

Tijdelijke verlenging salderingsregeling zonnepanelen

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt verlengd tot 2023. Dat adviseert minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Gebruikers van zonnepanelen krijgen nog tot 2023 hetzelfde tarief voor de energie die ze terugleveren aan het stroomnet als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. Aedes heeft altijd gepleit voor het behoud van deze salderingsregeling. Als opvolger van de regeling stelt Kamp vanaf 2023 een subsidie op teruglevering van zonnestroom of een investeringssubsidie voor.