Woonbond: zorgen om verdeling lusten en lasten klimaatakkoord

 

Het voorstel voor het Klimaatakkoord is zojuist in Den Haag gepresenteerd. Doelen zijn om de uitstoot van CO2 met 49 procent te verlagen in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050. De Woonbond staat hierachter, maar maakt zich wel zorgen over de verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid. Zo moeten grote bedrijven niet buiten schot blijven terwijl huishoudens wel kosten maken voor de energietransitie. En bij de verduurzaming van de woningvoorraad moet er goed gekeken worden naar de woonlasten.

 

 

Honderd woningen in 2018 met voorrang naar Amsterdamse leraren

 

In 2018 worden honderd nieuw op te leveren woningen met voorrang toegewezen aan jonge, woningzoekende leraren die lesgeven op een basisschool of middelbare school in Amsterdam. Dat heeft het college van B en W besloten. Het gaat om een proef waarbij wordt samengewerkt met vijf Amsterdamse corporaties: De Key, Stadgenoot, Rochdale, Eigen Haard en de Alliantie. Het gaat om woonunits in gemengde wooncomplexen voor jongeren en statushouders.

 

 

 

Programma Langer Thuis: zelfstandig oud in vertrouwde omgeving

 

Het programma Langer Thuis is 18 juni gepresenteerd door de minister van VWS. Het programma is een uitwerking van het Pact Ouderenzorg. Doel is ouderen te helpen om op een veilige manier langer zelfstandig te wonen. Aedes ondersteunt Langer Thuis, omdat in sociale huurwoningen steeds vaker oudere huishoudens wonen. Momenteel zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen.

 

 

Vier maanden huur bewoners gaat rechtstreeks naar fiscus

 

Vandaag overlegt de Tweede Kamer over de financiële staat van de sociale huursector. Aedes maakt zich zorgen over de toenemende fiscale druk op woningcorporaties. ‘Het gaat via een omweg, maar er wordt steeds meer belasting opgebracht doorhuurders met de laagste inkomens’, stelt Aedes-voorzitter Marnix Norder. Van de twaalf maanden huur die bewoners van huizen van woningcorporaties betalen, gaan er over een paar jaar vier rechtstreeks naar de schatkist. Norder: ‘Absurd. Juist onder onze bewoners zitten de huishoudens die de meeste moeite hebben het eind van de maand te halen.’