Woningcorporatie Eigen Haard verduurzaamde 1.302 huurwoningen in 2017

 

Woningcorporatie Eigen Haard staat er goed voor. Het positieve jaarresultaat bedraagt afgerond 1,4 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag over 2017. Dat goede resultaat is voornamelijk het gevolg van de stijging van de waarde van het vastgoed. Vorig jaar werd 141 miljoen euro geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw. De corporatie verduurzaamde vorig jaar 1.302 woningen en bouwde 456 nieuwe huurwoningen en 250 nieuwe koopwoningen.

Minister Ollongren geeft corporaties meer ruimte om woningen voor middensegment te bouwen

 

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt veel aanbevelingen over van de Samenwerkingstafel Middenhuur, zo blijkt uit haar Kamerbrief. Daardoor worden onder andere belemmeringen voor corporaties weggenomen om voor het middensegment te bouwen. Zo wil de minister de markttoets vereenvoudigen en bij nieuwbouwprojecten volstaan met een financiële toets in plaats van de huidige hoge rendementseis (BAR) van 5,5 procent. Bovendien vervalt de markttoets bij locaties die aan corporaties in erfpacht zijn uitgegeven.

 

Evaluatie herziening Woningwet van start

 

De herziening van de Woningwet, die in 2015 in werking trad, wordt dit jaar geëvalueerd. Tijdens de evaluatie laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de doeltreffendheid en effecten van de herziening onderzoeken. Daarbij worden ook de (ongewenste) neveneffecten meegenomen. Hoe de corporatiesector functioneert en hoe corporaties de wet naleven, maakt geen onderdeel uit van de evaluatie. Hoe woningcorporaties, gemeenten en huurders de wijzigingen in de wet ervaren wel. De evaluatie moet eind 2018 gereed zijn.

Aedes medeondertekenaar Pact voor de Ouderenzorg

 

Het ministerie van VWS gaat in het Pact voor de Ouderenzorg de komende drie jaar met diverse organisaties eraan werken dat ouderen op een waardige manier hun leven kunnen leiden. Goed en veilig wonen is daarvoor een voorwaarde en daarom tekent Aedes mee. Speerpunten in het pact zijn eenzaamheid voorkomen, goede zorg en ondersteuning thuis bieden, en verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Kamervragen over renovatieproblemen

 

Vorige week bracht het tv-programma Zembla in beeld dat huurders bij renovaties in bewoonde staat vaak langdurig met grote overlast te hebben maken. PvdA en de SP stelden Kamervragen naar aanleiding van de uitzending.  Zij willen onder meer weten wat de minister een acceptabele termijn vindt van overlast. Ook willen zij weten op welke wijze de minister bereid is de rechten van huurders bij renovaties te versterken.