Gemeente Amsterdam en woningcorporaties houden huren betaalbaar

Bewoners van sociale huurwoningen in Amsterdam die langdurig een laag inkomen hebben én een – in verhouding – hoge huur moeten betalen, krijgen sinds 1 augustus van dit jaar van de gemeente een bijdrage in de huur. Bij de Amsterdamse corporatie Rochdale komen 880 huishoudens voor die tegemoetkoming in aanmerking. Deze varieert van 0,10 cent tot 110 euro per maand.

Terug naar boven