Aantal ontruimingen corporatiewoningen historisch laag in Amsterdam

 

Hulp bij huurschulden werkt. In 2017 zijn in Amsterdam 257 huurwoningen ontruimd door de woningcorporaties. Dat zijn er historisch weinig en 150 minder dan in 2016. Bij 132 huishoudens was nog sprake van ernstige betalingsachterstand, bij de overige 125 was sprake van woonfraude en/of woonoverlast. De gemeente en corporaties zijn erg blij met deze daling van ontruimingen en zien dit als een gevolg van de actieve aanpak van huurschulden. “Wij willen mensen huisvesten en niet ontruimen.”

Terug naar boven