Evaluatie herziening Woningwet van start

 

De herziening van de Woningwet, die in 2015 in werking trad, wordt dit jaar geƫvalueerd. Tijdens de evaluatie laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de doeltreffendheid en effecten van de herziening onderzoeken. Daarbij worden ook de (ongewenste) neveneffecten meegenomen. Hoe de corporatiesector functioneert en hoe corporaties de wet naleven, maakt geen onderdeel uit van de evaluatie. Hoe woningcorporaties, gemeenten en huurders de wijzigingen in de wet ervaren wel. De evaluatie moet eind 2018 gereed zijn.

Terug naar boven