Woningcorporaties stemmen in met nieuw Sociaal Huurakkoord

 

Woningcorporaties hebben woensdag 19 december ingestemd met het nieuwe Sociaal Huurakkoord. Daarin is met de Woonbond afgesproken dat de huurprijs van sociale huurwoningen de komende jaren gemiddeld niet meer verhoogd wordt dan met het inflatiepercentage. Binnen de landelijke afspraken kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten overeenkomen dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen, bijvoorbeeld voor nieuwbouw in de regio.

 

 

Terug naar boven