Amsterdamse corporaties: erkenning wooncrisis is goed maar dit is geen lastenverlichting voor huurders en corporaties

 

De plannen van het Kabinet in de Miljoenennota leiden niet echt tot lastenverlichting voor corporaties en hun huurders. Of de vele woningzoekenden in onze regio meer kansen krijgen op een woning in de komende jaren, is sterk afhankelijk van de verdeling van de beloofde fiscale kortingen voor nieuwbouw over de corporaties in het land.

 

 

Terug naar boven