Adviezen

Huurdersfederatie Alert heeft adviesrecht over beleidsbeslissingen van Woningstichting Eigen Haard. Voor verschillende onderwerpen doet Eigen Haard eerst een adviesaanvraag aan de huurdersorganisaties voordat zij een besluit neemt. De huurdersorganisaties geven dan, gebundeld via Alert, hun visie. Daarnaast kan Alert ook  besluiten uit eigen beweging ongevraagd een advies uit te brengen aan Eigen Haard over een onderwerp.

De normale procedure doorloopt over het algemeen de volgende stappen:

  1. Eigen Haard doet een adviesaanvraag aan Alert over een bepaald onderwerp.
  2. Alert stuurt de adviesaanvraag door aan de lokale huurdersorganisaties die binnen twee weken een reactie geven.
  3. Waar nodig geeft een externe adviseur ook zijn mening over het onderwerp.
  4. De reacties worden vervolgens gebundeld en verwerkt tot een Advies dat weer aan Eigen Haard wordt gestuurd.

In de meeste gevallen worden rekening gehouden met de adviezen van Alert in de uiteindelijke beleidskeuzes die Eigen Haard maakt. Dit is echter niet gegarandeerd. Het advies van Alert is geen bindend adviesrecht. Het komt ook voor dat het advies (of een deel ervan) niet wordt overgenomen.

 

2018

Basis Sociaal Plan 2018

Fusie Driemond

Huurverhoging 2018-2019

 

2017

Middensegment Huur

Proces renovatie en/of Save projecten

Ouderenwoning

Friendscontracten 2017

Samenwerkingsovereenkomst 2017

Huurverhoging 2017-2018

Onderhoudscontract 2017

Pilot flexibel huren

Fusie Stadsherstel & EH

Huurharmonisatiebeleid 2017

VVE of BC in gemengde complexen

Lisse Rustoord

Lidmaatschap EH van Stroomversnelling 2017

 

2016

Alg. voorwaarden huurcontract 2016

Uitbreiding Maatwerkregeling 2016

Huurverhoging 2016

Daeb/niet-Daeb 2016

Portefeuillestrategie 2016

 

2015

Huismeesters en wijkbeheerder 2015

Ondernemingsstrategie 2015

Huurverhoging 2015-2016

Woningwaarderingsstelsel – WWS 2015

 

2014

Betaalbaarheid 2014

Huurverhoging 2014 – 2015

Warmtewet 2014

VvE – BC’s in gemengde complexen 2014

Mutatiebeleid 2014

 

2013

Algemene huurvoorwaarden 2013

Basis sociaal plan 2013

Doorbelasten kosten huismeester en wijkbeheerder 2013

Huurverhoging 2013- 2014

Visie monumentenbeleid 2013

 

2012

Huurharmonisatie 2012

Ondernemingsstrategie 2012-2016

Verkoopbeleid 2012

Schotelbeleid 2012

ZAV-beleid 2012

 

2009-2011

Huurharmonisatie

Jongerencontract 2011

Fusie Alert – Woongroep Holland 2010

Losalaten meerderheid in VvE-complexen 2010

Woonversnelling 2009