Amsterdamse corporaties: erkenning wooncrisis is goed maar dit is geen lastenverlichting voor huurders en corporaties

 

De plannen van het Kabinet in de Miljoenennota leiden niet echt tot lastenverlichting voor corporaties en hun huurders. Of de vele woningzoekenden in onze regio meer kansen krijgen op een woning in de komende jaren, is sterk afhankelijk van de verdeling van de beloofde fiscale kortingen voor nieuwbouw over de corporaties in het land.

 

 

Rijksbegroting 2020: de belangrijkste plannen voor woningcorporaties

 

Het kabinet presenteerde dinsdag 17 september 2019 de Rijksbegroting voor 2020. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste plannen voor woningcorporaties. De meeste daarvan waren al bekend. Lees ook de reactie van Aedes op de begroting, de reactie van andere partijen en het overzicht van kabinetsplannen op het gebied van werkgeverszaken.

 

 

Aedes: Meer nodig om woningbouw snel op gang te krijgen

 

‘Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurderheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dit is een kantelpunt in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op de kabinetsplannen voor de woningmarkt. ‘Dat is positief, maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu. Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen.’

 

 

Huurders minder tevreden met woning

 

Huishoudens waren in 2018 minder vaak tevreden met hun woning dan in de jaren daarvoor. Vooral onder huishoudens in een huurwoning nam de tevredenheid af: in 2018 was 71 procent van de huurders (zeer) tevreden met de woning. In 2009 was dat nog 81 procent. Tussen sociale huurders en particuliere huurders zijn er nagenoeg geen verschillen in tevredenheid met de woning. Dat meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2018, een driejaarlijkse enquête onder bijna 68 duizend Nederlanders.

 

 

Haal woningbouw van het slot af

 

Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. De schadelijke stikstofuitstoot bij de bouw zou natuurgebieden beschadigen. De Woonbond wil dat het kabinet snel een besluit neemt over het on hold zetten van bouwprojecten.

 

 

Huren stijgen met 2,5 procent in 2019

 

De woninghuren waren in juli 2019 gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2,0 procent. De huren van de sociale huurwoningen bij overige verhuurders en van de vrijesectorwoningen gingen met 3,3 procent omhoog. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

 

Wat een postbode ziet van de wederafbraak van Rotterdam

 

Ooit bouwden woningcorporaties huizen voor arme mensen, maar in Rotterdam sleept een corporatie arme mensen voor de rechter om hun huis te kunnen afbreken. Vrijdag is de uitspraak. Voor bewoner Ahmed, postbode van beroep, staat veel meer op het spel dan de sloop van zijn huizenblok: hier wordt een gemeenschap afgebroken.