Corporaties: 916 sociale huurwoningen in polder

Ymere, Eigen Haard, Duwo en Woonzorg vol grote plannen in Haarlemmermeer

De komende drie jaar worden in Haarlemmermeer minimaal 916 sociale huurwoningen gebouwd. Dat heeft de gemeente afgesproken met de vier woningcorporaties.

„Het realiseren van betaalbare woningen is een topprioriteit in Haarlemmermeer. We willen de zoektijd naar sociale huurwoningen terugdringen”, aldus de gemeente. „Met de inzet van corporaties willen wij dat de sociale woningvoorraad in Haarlemmermeer groeit.”

Dat is nodig, want de wachttijd voor een sociale huurwoning loopt zelfs voor iemand die actief zoekt tegen de tien jaar aan. Er zijn inmiddels al tijdelijke huurwoningen gebouwd in Hoofddorp, maar gezien het grote aantal woningzoekenden is dat lang niet genoeg. Bovendien moet de gemeente van de rijksoverheid verplicht statushouders huisvesten en daar gaat een deel van de sociale huurwoningen heen.

De corporatie die nu de meeste vesten en daar gaat een deel van de woningen in Haarlemmermeer sociale huurwoningen heen. heeft, Ymere, gaat minimaal driehonderd sociale huurwoningen bouwen. Het streven is om er meer te realiseren, waaronder flexwoningen voor bijvoorbeeld spoedzoekers.

Ymere, Eigen Haard, Duwo en Woonzorg vol grote plannen in Haarlemmermeer

 

Nieuwkomer Eigen Haard, die al woningen heeft gebouwd in Nassaupark (Hoofddorp) wil minimaal 416 sociale huurwoningen bouwen. Daarnaast wil Eigen Haard ook huurwoningen in het ’betaalbare middensegment’ bouwen voor mensen die nu in een sociale huur- woning zitten en een volgende stap in hun leven willen zetten.

Duwo zit al jaren met de studentencampus aan de Opaallaan in Hoofddorp en deze verhuurder heeft aangegeven nog eens tweehonderd nieuwe studentenwoningen te gaan bouwen. Nadere afspraken met de gemeente worden dit jaar gemaakt.

Dat geldt ook voor Woonzorg Nederland dat zich toelegt op de huis- vesting voor ouderen en zorgwoningen. Woonzorg verhuurt al in Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Als het om nieuwbouw gaat wil Woonzorg het liefst bouwen en verhuren in het centrum van Hoofddorp.

Met Ymere is afgesproken zo weinig mogelijk sociale huurwoningen te verkopen. Soms is dat nodig om nieuwbouw te financieren. De gemeente behoudt het liefst zoveel mogelijk bestaande woningen. Er is ook afgesproken ’terughoudend’ te zijn met huurliberalisatie oftewel huurverhoging. Als dat toch wordt gedaan moeten de woningen in het betaalbare middensegment vallen.

Mogelijke huurverlaging in het nieuwe jaar

Huurt u een sociale huurwoning en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in 2021 misschien eenmalig huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering bekend gemaakt. Op deze pagina leggen we uit hoe het werkt. Dit geldt niet voor vrije sector huurwoningen.

Krijg ik een lagere huur in 2021?

Of u een eenmalige huurverlaging krijgt in 2021 hangt af van:

  • De hoogte van uw netto huur. Dat is de huur zonder servicekosten;
  • Het (gezamenlijk) inkomen van alle personen in uw woning, behalve kinderen onder 27 jaar;
  • De samenstelling van uw huishouden, hoeveel mensen in uw huis wonen.

In het plaatje hieronder kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. Uw netto huur staat in uw Mijn Eigen Haard account of in de brief over de huuraanpassing van juli 2020.

Klik op de afbeelding om deze groter te maken.

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?

Als u in 2019 een laag inkomen had, dan hoeft u niets te doen. Wij krijgen van de Belastingdienst bericht of u een lagere huur krijgt in 2021. De Belastingdienst kijkt hiervoor naar het aantal mensen dat in uw huis woont en wat u (samen) verdiende in 2019. Als u recht heeft op een huurverlaging, krijgt u uiterlijk 1 april 2021 bericht van ons.

U moet zelf huurverlaging aan vragen als

  • Uw inkomen in 2020 lager is dan uw inkomen in 2019;
  • En uw inkomen daardoor binnen de inkomensgroepen in het bovenstaande plaatje valt;
  • En de inkomensdaling in ieder geval al zes maanden duurt op het moment dat u huurverlaging aanvraagt.

U kunt vanaf januari huurverlaging aanvragen. Hoe? Daarover informeren we u eind januari via deze website en ons bewonersblad.

Vragen?

Binnenkort hoort u meer van ons over de mogelijke huurverlaging. Heeft u nu al vragen? Stel ze via www.eigenhaard.nl/contactformulier. Meer informatie staat ook op de site van de rijksoverheid.

Hoge huur en laag inkomen? Vraag nu verlaging aan

04 januari 2021 | Bron: wooninfo.nl

Sinds 1 januari kunnen huurders met een hoge huur en laag inkomen huurverlaging aanvragen. De regel geldt alleen voor huurders bij woningcorporaties. Afhankelijk van de huidige huurprijs kan het gaan om een klein of groot bedrag per maand. In maart sturen de corporaties een brief naar huurders die al in 2019 in deze situatie zaten. Dat kan niet eerder, omdat ze dan pas de gegevens van de belastingdienst krijgen. Maar wie in 2020 in inkomen is gedaald kan zelf een aanvraag indienen. Hoe eerder de huurder zelf een verzoek doet en bewijsstukken meestuurt, hoe eerder de verlaging ingaat als deze inderdaad van toepassing is. Hoe werkt dit precies?

Wie heeft recht op deze huurverlaging?

Deze eenmalige huurverlaging is alleen voor huurders die van een woningcorporatie huren. Helaas is er niets geregeld voor wie van een particulier huurt. De huur moet boven de € 633,25 liggen (1 en 2 persoons huishoudens) of boven de € 678,66 (meerpersoons huishoudens).

De categorie lage inkomens (bruto jaarinkomen)

Eenpersoons huishoudens€ 23.725
Meerpersoons huishoudens€ 32.200
Eenpersoons ouderenhuishouden€ 23.650
Meerpersoons ouderen huishouden€ 32.075

(In een ouderenhuishouden heeft tenminste één iemand de AOW gerechtigde leeftijd bereikt)

Krijgt u vanzelf bericht van de corporatie?

De corporaties vragen bij de belastingdienst gegevens op van mensen met een huur boven de hierboven genoemde bedragen (aftoppingsgrens). Ligt uw inkomen onder de voor u geldende grens, dan krijgt u vervolgens een voorstel tot huurverlaging. De huur gaat dan omlaag tot de aftoppingsgrens die bij het huishouden past. Dit is de lage aftoppingsgrens in de huurtoeslag (€ 633,25) voor 1 en 2 persoons- en de hoge (€ 678,66) voor meerpersoons huishoudens. De huurverlaging is permanent. De corporaties ontvangen de gegevens van de belastingdienst vanaf half februari. Pas daarna kan de corporatie starten met het versturen van brieven aan huurders.

Als uw inkomen of huishouden in 2019 of 2020 veranderde

De corporatie krijgt van de belastingdienst gegevens over het jaarinkomen en huishouden in 2019. Het kan natuurlijk zijn dat dit in de loop van 2019 of 2020 veranderde en dat nog niet te zien is in het jaaroverzicht van de belastingdienst. U kunt daarom ook zelf een voorstel tot huurverlaging doen bij de corporatie. U moet dan aantonen dat dat u minimaal 6 maanden een inkomen heeft in de categorie lage inkomens. Daarbij moet u zelf bewijzen meesturen.

Sneller verlaging als de huurder zelf een voorstel doet?

De regeling zit niet handig in elkaar. Deze bevat namelijk verschillende ingangsdata. De corporatie kan pas een voorstel sturen als ze de gegevens van de belastingdienst heeft ontvangen. Dan kan ze de huurder een voorstel doen. De verlaging gaat vervolgens een volle kalendermaand later in. De corporaties krijgen eind februari of in maart de gegevens van de belastingdienst. Dan sturen ze in maart een voorstel aan de huurder en volgens de regeling gaat dan de verlaging in op 1 mei.

De regeling bepaalt echter ook dat de corporatie de huurder binnen drie weken een voorstel moet sturen als de huurder daar om vraagt. Wie dus in de eerste week van januari een verzoek doet, vergezeld van bewijsstukken, krijgt nog in januari een voorstel van de corporatie. Dan gaat de verlaging op 1 maart in. Dat is twee maanden eerder en dat kan soms een aardig verschil maken. Wie in de loop van januari een verzoek doet krijgt een brief in februari, met ingang verlaging op 1 april.

De corporaties kunnen natuurlijk besluiten om de situatie gelijk te trekken en de verlaging voor alle huurders die in aanmerking komen tegelijk laten ingaan op 1 maart. Omdat de details van de regel net nieuw zijn is nog niet bekend welk standpunt ze daarover gaan innemen. Enkele huurderskoepels hebben al aangedrongen op gelijke behandeling.

In Amsterdam zijn de afgelopen jaren overigens al de nodige hoge huren verlaagd, op grond van de Amsterdamse woonlasten regeling. Deze had echter andere criteria. Hoeveel mensen nu voor de landelijke regeling in aanmerking komen is nog niet bekend.

Wat kunt of moet u nu doen?

  • Wanneer u al in 2019 een laag inkomen had, krijgt u vanzelf bericht en hoeft u nu niet in actie te komen. Maar u kunt wel al zelf een verzoek indienen. Mogelijk gaat de huurverlaging dan één of twee maanden eerder in.
  • Daalde uw inkomen in 2019 of daarna tot onder de inkomensgrens en ligt uw huur boven de aftoppingsgrens? Dan is het verstandig zo snel mogelijk zelf een schriftelijk voorstel te doen. Stuur hierbij de bewijzen van uw inkomen mee.
  • Stelt de corporatie niet de juiste huurverlaging voor (bijvoorbeeld omdat het aantal personen in uw huishouden veranderd is) of wil zij de huur niet verlagen terwijl u meent daar recht op te hebben, dan kunt u dit voorleggen aan de huurcommissie.
  • Een modelbrief voor het aanvragen van de huurverlaging vindt u hier op de site van de Woonbond.

Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk

Nieuwsbericht | oktober 2020
Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart 2020 zijn gemaakt. Dit houdt in dat huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden in deze periode zoveel mogelijk worden voorkomen. We hebben gezien dat de inspanningen van de verhuurders effect hebben gehad. Het aantal huisuitzettingen nam de eerste helft van het jaar met meer dan de helft af. De woonpartijen vertegenwoordigen ruim 80% van de huurhuizen in Nederland. . . . . . lees verder

Terug naar boven