Incidenten met brand door zonnepanelen

 

Na 27 branden met zonnepanelen heeft TNO onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken hiervan. Hieruit blijkt dat het grootste risico op brand bestaat bij ‘in-dak PV-systemen’, de zonnepanelen zijn dan geïntegreerd in het dak zelf. Dat schrijft minister Wiebes van EZ aan de Tweede Kamer. Het aantal branden bij daken met zonnepanelen is in Nederland overigens zeer beperkt, aldus de minister.

 

 

Doorstromen naar huurwoning problematisch

 

Vanuit de maatschappelijke opvang doorstromen naar een huurwoning. Dat valt in de praktijk niet mee. De ombudsman schreef een rapport over de problemen waar cliënten van de vrouwenopvang tegenaan lopen. De Nationale Ombudsman bracht in kaart wat ministeries en gemeenten hebben gedaan om de knelpunten op te lossen waar hij in een rapport van twee jaar geleden al aandacht voor vroeg. Vooral in de doorstroming van de opvang naar een reguliere sociale huurwoning zijn er grote knelpunten.

 

 

FD: “Sociale huurwoningen komen moeilijk los van het gas”

 

Woningcorporaties willen en worden geacht het voortouw te nemen bij de energietransitie, maar deze zogeheten ‘startmotor’ pruttelt nog. Het FD concludeert dat na de gerechtelijke uitspraak tegen Eigen Haard rond de voorgenomen verduurzaming van woonblokken in de Wegener Sleeswijkbuurt. Het gasloos maken van bestaande corporatiewoningen is een moeilijk verhaal als er geen warmtenet in de buurt ligt.

 

Kamerleden willen af van draaideurcontracten in de huursector

 

Sinds 2016 kunnen particuliere aanbieders ongelimiteerd tijdelijke huurcontracten inzetten. Voor woningcorporaties gelden er nog enkele restricties. Groenlinks, de PvdA, de PVV en de SP willen af van de tijdelijke huurcontracten in de particuliere huursector. De tijdelijke contracten maken het volgens de fracties te makkelijk om een slaatje te slaan uit de woningnood.