BZK publiceert handreiking selectieve woningtoewijzing

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om woningzoekenden met een crimineel of overlastgevend verleden een woning te weigeren. Zij kunnen deze selectieve woningtoewijzing niet alleen toepassen voor een hele buurt, maar ook voor specifieke straten of wooncomplexen. Dit is het gevolg van de uitbreiding van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (WBMGP). Het ministerie van BZK publiceert nu een Handreiking Selectieve woningtoewijzing.

Plan Bureau Leefomgeving: Vier scenario’s om middensegment huurwoningen te vergroten

Zorg dat er ook voldoende huurwoningen blijven voor huishoudens met lagere en middeninkomens als je het middensegment op de huurmarkt stimuleert. En houd de gemengde bevolkingssamenstelling en leefbaarheid in wijken in de gaten. Dit kan door corporaties daarbij een rol te geven, direct of indirect. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de beleidsstudie Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt.

Wijksteunpunten Wonen en ASW samen verder als !WOON

Na ruim een jaar hard werken is het zover: per 1 januari 2017 zijn alle Wijksteunpunten Wonen en het ASW samen één organisatie: !WOON – thuis in de stad. Op 12 januari is de echte start en staat ook de nieuwe website http://www.wooninfo.nl online. Als vanouds zijn wij er voor huurders met vragen  over hun woonsituatie en bieden we ondersteuning aan bewonersgroepen. Binnenkort zijn we er ook voor eigenaar-bewoners die willen weten wat hun rechten en plichten zijn of die advies nodig hebben voor hun VVE. Bovendien zal !WOON digitaal makkelijker bereikbaar zijn met een online vraagbaak.

Veegwet wonen: stand van zaken

Op 20 december heeft de Tweede Kamer de Veegwet wonen aangenomen. In dit wetsvoorstel staat een aantal wijzigingen die de Woningwet voor corporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder beter uitvoerbaar maken. Het wetsvoorstel wordt komende maanden behandeld in de Eerste Kamer. Tegelijk zullen de Tweede en Eerste Kamerleden zich buigen over de wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In deze wijziging staan nadere regels bij de wijzigingen uit de Veegwet wonen.

 

Woningwet maakt volkshuisvesting gezamenlijke opgave

Anderhalf jaar geleden was het zo ver. De veel besproken herziene Woningwet trad in werking. De sector volkshuisvesting kreeg een nieuwe wet waarin de rollen van verschillende spelers werden herschikt. Op 1 juli 2015 kon nog niet exact worden voorzien wat de wet in het veld teweeg zou brengen. De algemene verwachting was dat de herziening grote impact zou hebben. Na anderhalf jaar bundelt Platform31 de eerste effecten bondig en overzichtelijk in een folder.