Invloed van huurdersorganisaties op huurverhoging

De Woonbond is gestart met een Ledenpanel voor bestuursleden van huurdersorganisaties. De eerste vragenlijst stond in het kader van de jaarlijkse huurverhoging. Hoe kijken bestuursleden van huurdersorganisaties terug op de onderhandelingen over de huurverhogingsronde 2017 en zijn ze tevreden over de resultaten?

 

Buurtbemiddeling succesvol bij woonoverlast

Steeds meer gemeenten en woningcorporaties bieden bewoners buurtbemiddeling aan. En met succes: 70 procent van de aangemelde zaken in 2016 werd goed opgelost. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling  van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Huurprijs vrije sector stijgt buiten de Randstad veel harder

Na maanden van aanzienlijke huurprijsstijgingen in de vrije huursector lijken de huurprijzen in de Randstadprovincies te stagneren. Het afgelopen kwartaal stabiliseerden de gemiddelde huurprijzen in de vrije sector in onder andere Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Buiten de Randstad is echter het tegenovergestelde zichtbaar. In die provincies stegen de huurprijzen het afgelopen kwartaal gemiddeld twee keer zoveel als binnen de grenzen van de Randstad.