Amsterdam gaat voor 80 procent betaalbare woningen bouwen

Laurens Ivens: “Dit is echt een trendbreuk”
De gemeente Amsterdam wil vooral nog woningen voor lage en middeninkomens realiseren. Het stedelijke uitgangspunt wordt 40 procent sociale huurwoningen, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen en 20 procent dure huur- en koopwoningen (40-40-20). Dit staat in de Woonagenda 2025 die 20 juni is vastgesteld in het college van B&W. NUL20 in gesprek met wethouder Laurens Ivens over de details van deze koerswijziging.

Staatssecretaris: In bepaalde gevallen huur inhouden op uitkering

Overheidspartijen stellen zich anders op als schuldeiser. De Belastingdienst en het Centraal Justieel Incassobureau (CJIB) houden meer rekening met omstandigheden van mensen met schulden. Dat zei staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken in een debat met de Tweede Kamer op 21 juni 2017 over het armoede- en schuldenbeleid. De staatssecretaris ondersteunt de mogelijkheid om de huur in bepaalde gevallen in te houden op de uitkering. Aedes bepleitte deze punten eerder in een brief aan de Tweede Kamer.