Beleidsinformatieboom

Om snel inzicht te kunnen geven in de laatste afspraken tussen Eigen Haard en Alert is er de Beleidsinformatieboom. De verschillende beleidsgebieden zijn ingedeeld in 11 onderwerpen. Klik op de tekst Tak om de betreffende pagina te openen.

Bijlagen:

Deel B: De uitvoering van beleid Hierin is te zien hoe de afspraken in de praktijk worden toegepast

Deel C: Wie is Alert Geeft de Missie, Visie en Strategie van Alert weer.