Beleidsinformatieboom

Om snel inzicht te kunnen geven in de laatste afspraken tussen Eigen Haard en Alert is er de Beleidsinformatieboom. De verschillende beleidsgebieden zijn ingedeeld in 11 onderwerpen. Klik op een hoofdstuk om de pagina te openen.

Bijlagen:

Deel B: De uitvoering van beleid

Hierin is te zien hoe de afspraken in de praktijk worden toegepast

Deel C: Wie is Alert

Geeft de Missie, Visie en Strategie van Alert weer.