BZK publiceert handreiking selectieve woningtoewijzing

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om woningzoekenden met een crimineel of overlastgevend verleden een woning te weigeren. Zij kunnen deze selectieve woningtoewijzing niet alleen toepassen voor een hele buurt, maar ook voor specifieke straten of wooncomplexen. Dit is het gevolg van de uitbreiding van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (WBMGP). Het ministerie van BZK publiceert nu een Handreiking Selectieve woningtoewijzing.

Terug naar boven