Corporaties: 916 sociale huurwoningen in polder

Ymere, Eigen Haard, Duwo en Woonzorg vol grote plannen in Haarlemmermeer

De komende drie jaar worden in Haarlemmermeer minimaal 916 sociale huurwoningen gebouwd. Dat heeft de gemeente afgesproken met de vier woningcorporaties.

„Het realiseren van betaalbare woningen is een topprioriteit in Haarlemmermeer. We willen de zoektijd naar sociale huurwoningen terugdringen”, aldus de gemeente. „Met de inzet van corporaties willen wij dat de sociale woningvoorraad in Haarlemmermeer groeit.”

Dat is nodig, want de wachttijd voor een sociale huurwoning loopt zelfs voor iemand die actief zoekt tegen de tien jaar aan. Er zijn inmiddels al tijdelijke huurwoningen gebouwd in Hoofddorp, maar gezien het grote aantal woningzoekenden is dat lang niet genoeg. Bovendien moet de gemeente van de rijksoverheid verplicht statushouders huisvesten en daar gaat een deel van de sociale huurwoningen heen.

De corporatie die nu de meeste vesten en daar gaat een deel van de woningen in Haarlemmermeer sociale huurwoningen heen. heeft, Ymere, gaat minimaal driehonderd sociale huurwoningen bouwen. Het streven is om er meer te realiseren, waaronder flexwoningen voor bijvoorbeeld spoedzoekers.

Ymere, Eigen Haard, Duwo en Woonzorg vol grote plannen in Haarlemmermeer

 

Nieuwkomer Eigen Haard, die al woningen heeft gebouwd in Nassaupark (Hoofddorp) wil minimaal 416 sociale huurwoningen bouwen. Daarnaast wil Eigen Haard ook huurwoningen in het ’betaalbare middensegment’ bouwen voor mensen die nu in een sociale huur- woning zitten en een volgende stap in hun leven willen zetten.

Duwo zit al jaren met de studentencampus aan de Opaallaan in Hoofddorp en deze verhuurder heeft aangegeven nog eens tweehonderd nieuwe studentenwoningen te gaan bouwen. Nadere afspraken met de gemeente worden dit jaar gemaakt.

Dat geldt ook voor Woonzorg Nederland dat zich toelegt op de huis- vesting voor ouderen en zorgwoningen. Woonzorg verhuurt al in Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Als het om nieuwbouw gaat wil Woonzorg het liefst bouwen en verhuren in het centrum van Hoofddorp.

Met Ymere is afgesproken zo weinig mogelijk sociale huurwoningen te verkopen. Soms is dat nodig om nieuwbouw te financieren. De gemeente behoudt het liefst zoveel mogelijk bestaande woningen. Er is ook afgesproken ’terughoudend’ te zijn met huurliberalisatie oftewel huurverhoging. Als dat toch wordt gedaan moeten de woningen in het betaalbare middensegment vallen.

Terug naar boven