Deel C: Wie is Alert

1.    Het primaire onderwerp van Alert is wonen. Het hebben van een ‘thuis’ is een waarde die Alert hoog houdt.

2.    Alert richt zich vooral op de huurders uit de sociale sector en de midden categorie.

3.    Het voortbestaan van de sociale sector is een primair doel.

4.    Het sociale aspect staat vooraan.

5.    Alert wil iets betekenen voor de maatschappij.

6.    De sociale samenhang in de samenleving is belangrijk

7.    Er moet een evenwicht zijn tussen betaalbaarheid en basis volkshuisvestingsprincipes.

8.    Alert heeft een hekel aan de economisering van de maatschappij.

9.    Teveel alles overlaten aan de marktwerking is gevaarlijk.

10. Kopers zijn zelfredzamer dan huurders uit de sociale sector.

11. Tegen oppervlakkigheid.

 


Het Bestuur bestuurt . . . . . . . . Kernbegrippen zijn:

­         Vertaalslag van achterban naar beleid en andersom: denken, bewerken, doen;

­         Kennisvoorsprong bestuur: je verdiepen, goed luisteren, terugkoppelen

­         Het gaat vooral om het stellen van de goede vragen (omgaan met overdaad aan informatie), wat zijn de spelregels

­         Afstemmen, coördineren, faciliteren

­         Scherpe doelen stellen

­         Transparant: wees open naar achterban

 


Voorstel taakomschrijving

1.    DB leden: coördineren werkplan, bereiden AB/OV voor, handelen dagelijkse zaken   af  + zijn 1e aanspraakpunt voor EH. Bewaken actief de vastgestelde adviesprocedure

2.    AB leden: hebben ieder ‘1’ inhoudelijk portefeuille onderwerp en voeden het DB

3.    Ad hoc richten we werkgroepen in: met taakopdracht en tijdpad

4.    AB als collectief: stelt maandelijks vast

Terug naar boven