Digitaal Huurderspanel

Je bent via het huurderspanel op de Alert website terecht gekomen! In het kort een kleine toelichting:

 

Overleg en advies

Participatie vindt zowel op lokaal als centraal niveau plaats. Lokaal worden huurdersbelangen behartigdoor huurders die lid zijn van bewonerscommissies, bij complexen of projecten, en iedere gemeente heeft een huurdersverenigingOp centraal niveau is er huurderfederatie Alert. Het Alert-bestuur, bestaande uit ongeveer twaalf actieve huurders vanuit alle gemeenten waar Eigen Haard woningen bezit, overlegt rechtstreeks met bestuur,directie en organisatiemedewerkers van de corporatie en brengt adviezen uit over het beleid.

 

Alert zoekt nieuw bloed, wat kun jij bijdragen?

Alert zoekt huurders met frisse ideeën over wonen en belangenbehartiging die hun deskundigheid willen inzetten en willen meedenken en helpen met onder meer de volgende activiteiten:  

➢  De werkgroep die zich bezighoudt met verduurzaming: van het gas af, isoleren etc.;
➢  De werkgroep betaalbaarheid: huurprijzen en maatwerk voor lage en middeninkomens;
➢  De werkgroep wonen voor ouderen, doorstroming en zorg;
➢  Bestuursvergaderingen, 1x per 6 weken, waarin volop wordt gediscussieerd en de adviezen worden voorbereid;
➢  Aandragen van visies en ideeën vanuit huurders op het beleid en de plannen van Eigen Haard.

 

Voor meer informatie mail naar info@huurdersfederatie-alert.nl

Je bent via het huurderspanel op de Alert website terecht gekomen! In het kort een kleine toelichting:

 

Overleg en advies

Participatie vindt zowel op lokaal als centraal niveau plaats. Lokaal worden huurdersbelangen behartigdoor huurders die lid zijn van bewonerscommissies, bij complexen of projecten, en iedere gemeente heeft een huurdersverenigingOp centraal niveau is er huurderfederatie Alert. Het Alert-bestuur, bestaande uit ongeveer twaalf actieve huurders vanuit alle gemeenten waar Eigen Haard woningen bezit, overlegt rechtstreeks met bestuur,directie en organisatiemedewerkers van de corporatie en brengt adviezen uit over het beleid.

 

Alert zoekt nieuw bloed, wat kun jij bijdragen?

Alert zoekt huurders met frisse ideeën over wonen en belangenbehartiging die hun deskundigheid willen inzetten en willen meedenken en helpen met onder meer de volgende activiteiten:  

➢  De werkgroep die zich bezighoudt met verduurzaming: van het gas af, isoleren etc.;
➢  De werkgroep betaalbaarheid: huurprijzen en maatwerk voor lage en middeninkomens;
➢  De werkgroep wonen voor ouderen, doorstroming en zorg;
➢  Bestuursvergaderingen, 1x per 6 weken, waarin volop wordt gediscussieerd en de adviezen worden voorbereid;
➢  Aandragen van visies en ideeën vanuit huurders op het beleid en de plannen van Eigen Haard.

 

Voor meer informatie mail naar info@huurdersfederatie-alert.nl
Terug naar boven