Maandbericht april 2016

Dit maandbericht geeft een compact overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in de maand april 2016. Mocht u over een van de activiteiten meer uitgebreide informatie wensen, dan kunt u terecht op onze website of contact opnemen met het secretariaat van de Huurdersfederatie Alert.

5 april – DB vergadering
Besproken punten:
– Monitor, actuele punten op huurgebied
– Lopende zaken, o.a. stand van zaken werkgroepen
– Basis cursus nieuwe bestuursleden
– Verbouwing kantoor Alert/HBO Argus

7 april Alert heeft BC Europarel ondersteund bij vragen over de afrekening servicekosten
Op 7 april heeft de afdeling Huurzaken van Eigen Haard de vragen van de BC d.m.v. een
presentatie volledig beantwoord.

12 april – Werkgroep kengetallen
In de werkgroep Kengetallen is vastgesteld welke gegevens Alert nodig heeft om de uitvoering van de Portefeuillestrategie door Eigen Haard te controleren. De Kengetallen
worden in mei met Eigen Haard besproken en dan voorgelegd aan het AB.

21 april – adviesprocedure huurverhoging
Alert heeft per brief haar teleurstelling uitgesproken over de wijze waarop Eigen Haard de
adviesprocedure Huurverhoging 2016/2017 heeft afgehandeld. Uit een publicatie in het blad
voor haar huurders (b)lijkt dat Eigen Haard al wist dat zij niets met het advies van Alert zou
doen. En op alle voorstellen werd alleen gereageerd met uitleg waarom die niet gevolgd
werden. Vraag Alert: Waarom brengen wij nog een advies? In mei wordt deze gang van zaken met Eigen Haard besproken.

Terug naar boven