Maandbericht februari 2016

Dit maandbericht geeft een compact overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in de maand februari 2016. Mocht u over een van de activiteiten meer uitgebreide informatie wensen, dan kunt u terecht op onze website of contact opnemen met het secretariaat van de Huurdersfederatie Alert.

1 februari – Overleg over opzet jaarverslag 2015
Het schrijven van het jaarverslag vordert gestaag. Het gros van de artikelen is ondertussen geschreven. Ook zijn er twee interviews met DB leden gehouden. Hans en Janneke hebben verteld over hun achtergrond en hun motivatie om zich bezig te houden met Alert. In april zal het jaarverslag 2015 verschijnen.

2 februari – Vergadering DB
Het verslag van de DB vergadering is te vinden op de website en is ook verstuurd naar de leden.

8 februari – Cursus financiën van de corporatie
Dit was het tweede deel van de cursus ‘Financiën van de corporatie’ gegeven door Bram Meijer van de Woonbond. De cursus heeft inzicht gegeven hoe de financiële positie van Eigen Haard te beoordelen aan de hand van verschillende benchmarks. Het blijkt dat EH goed scoort en ruim boven de norm zit wat betreft kasstroom, schuldenlast en vermogen.

9 februari – Vooroverleg Alert – EH
Tijdens het vooroverleg zijn met name de voorlopige standpunten voor Huurverhoging 2016 opgesteld.
Hennie en Janneke hebben een overleg gehad met de afdeling Huuradministratie. Dit ging met name over de wijze waarop afrekeningen servicekosten zonder plausibiliteit of toelichting aan huurders worden opgelegd. Het resultaat van dit overleg is dat er nu intern een andere werkwijze is afgesproken.

16 februari – Overleg Alert-EH
Aan de orde zijn geweest:

·         Actualiteiten

·         Huurverhoging 2016

·         Toezichtbrief

·         Splitsing DAEB-niet DAEB

23 februari – Voorbereiding bespreking Prestatieafspraken
Op een A4 zijn bespreek- en aandachtspunten opgesteld. Door de Woonbond is een overzicht van de standpunten per gemeente gemaakt.

Terug naar boven