Maandbericht februari 2017

In dit maandbericht geeft de voorzitter van Alert een beeld van de activiteiten in  februari 2017. Het was een rustige maand, d.w.z. weinig bestuurlijke activiteiten. Toch een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

2 februari – Aanpassen Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

De SOK wordt om de paar jaar getoetst en aangepast door Eigen Haard en Alert. Dit is vorig jaar ook gebeurd. Alleen werd door een aantal lokale huurders organisaties opgemerkt dat nu een lappendeken aan regelingen in de SOK staan. Op 2 en 9 februari is gewerkt aan het opschonen van deze lappendeken.

3 februari – Basis Sociaal Plan (BSP)
Ook het BSP moest worden aangepast. Op 3 februari zijn de gewenste wijzigingen besproken. Maar ook hier waren bestuursleden van Alert niet tevreden over het resultaat. In de bestaande opzet stonden de rechten van de huurders onvoldoende duidelijk en er ontbrak ook een eenvoudige lijst met punten waaraan bij renovatie en onderhoud moet worden gedacht en afspraken over moeten worden gemaakt. Deze 2e opschoning wordt nog gestart.

7 februari – Overleg Dagelijks Bestuur
Besproken zijn o.a.:

  • Basis Sociaal Plan
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Aanpak Jaarverslag 2016
  • Begroting 2017

28 februari – Werkgroep Huursombenadering
In de Portefeuillestrategie zijn afspraken gemaakt over verhuur van woningen in de vrije sector. Deze afspraken moet nu verder worden uitgewerkt met o.a. afspraken over jaarlijkse huurverhogingen, maximale huur en positie zittende huurders. In de werkgroep is daar een eerste overleg over geweest.

 

Terug naar boven