Maandbericht januari 2017

In dit maandbericht geeft de voorzitter van Alert een beeld van de activiteiten van de afgelopen maand. Zodat de lezer een indruk krijgt wat de activiteiten van Alert zijn.

 

3 januari: vergadering Dagelijks Bestuur
Bij deze vergadering waren voor het eerst onze nieuwe penningmeester en onze nieuwe adviseur aanwezig. Belangrijkste onderwerpen:

 • Werkplan 2017
 • Voorbereiden AB
 • Planning overleg Huurderscommissarissen, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

 

10 januari:  Planning & Voortgangsbewaking

Met Eigen Haard de Planning & Voortgangsbewaking doorgenomen en geactualiseerd. Dit overzicht is aan de ene kant de bewaking van het afhandelen van opstaande punten en aan de andere kant staan er de nog te starten activiteiten voor Eigen Haard en Alert in.

 

17 januari:  Jaarverslag 2016

Na de goede ervaringen vorig jaar, voor het Jaarverslag 2015, wordt de samenwerking met Hans de Haan voortgezet. De werkafspraken zijn “opgefrist”. Dhiraj zal weer de teksten aanleveren en eventueel foto’s. Hans verzorgt de lay-out en opmaak.

 

19 januari: Informele Nieuwjaarsbijeenkomst Eigen Haard

Voor deze bijeenkomst worden door de Raad van Bestuur uitgenodigd: de OR, Alert, Raad van Commissarissen en directie. Het is een werkelijk informele bijeenkomst. Waar je de mogelijkheid hebt met “iedereen” een praatje te maken en nader kennis te maken. Door de voorzitters werden (korte) toespraken gehouden. Het buffet was goed voorzien en de gesprekken aan tafel geanimeerd.

 

 26 januari vergadering Algemeen Bestuur (AB)

Het was even wennen aan de nieuwe aanvangstijd. De mensen die te vroeg waren hadden daardoor wel even tijd om het opgeknapte kantoor te bewonderen. Het nieuwe meubilair, tafels en stoelen voldoen goed.

Besproken onderwerpen:

 • 1e stap Project Structuur/werkwijze Alert – LHV-en
 • Werkplan 2017
 • Friendscontracten
 • Bewonersparticipatie
 • Huurverhoging 2017
 • Ervaringen Prestatie afspraken
 • Mededelingen LHV-en

30 januari Overleg Alert – Eigen Haard

Bij dit overleg zijn de dag en tijd veranderd naar maandag 18.30 uur. Gevreesd werd dat er problemen zouden zijn met oponthoud door files. Gelukkig was dat niet zo.

Besproken onderwerpen:

 • Actualiteiten uit het werkgebied
 • Huurverhoging 2017
 • Bewonersparticipatie

 

Terug naar boven