Uncategorized

Kabinet ontneemt alleenstaanden kans op sociale huurwoning   Het kabinet koppelt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen aan de grootte van het huishouden. Aedes en de Woonbond pleiten daar al langer voor. Maar door de inkomensgrenzen die het kabinet nu voorstelt, komen juist minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Terwijl ze daar wel op […]

Lees verder...

Uncategorized

Woonbond en Aedes: Verduurzaming corporatiewoningen niet op kosten huurders   Alle eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen moeten aan de slag om te verduurzamen. Het Klimaatakkoord biedt daar een kader voor. Maar de woonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord, zo stellen de […]

Lees verder...

Uncategorized

Het Schip winnaar Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2019   Woongebouw Het Schip is bijna honderd jaar oud. Toch is het complex aan de Zaanstraat uitgeroepen tot winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2019. Woningstichting Eigen Haard krijgt daarmee alle eer voor de grondige verbetering van het complex naar de comfortnormen van vandaag  

Lees verder...

Uncategorized

Gemeente Amstelveen sluit alsnog prestatieafspraken met Eigen Haard   De gemeente Amstelveen heeft alsnog prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen. De corporatie heeft toegezegd de communicatie met de bewoners over de aanpak van een aantal woningcomplexen te verbeteren. Ook wordt meer vaart gemaakt met de renovatie van de Aquariusflat aan de […]

Lees verder...

Uncategorized

Tweede Kamer bespreekt Woningwet pas na zomer   Het Tweede Kamerdebat over de evaluatie van de Woningwet is uitgesteld tot na het zomerreces. Het stond eigenlijk gepland voor juni 2019. Aedes, VNG, VTW en Woonbond stuurden samen al wel een brief aan de Kamer, waarin ze aandringen op meer ruimte voor lokaal woonbeleid.    

Lees verder...

Uncategorized

Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 tot 41 procent van inkomen   Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32% van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, […]

Lees verder...

Uncategorized

Gemiddelde huurverhoging beperkt tot inflatie   Het gemiddelde aan huurverhogingen per woningcorporatie mag vanaf 2020 niet hoger zijn dan de inflatie. Corporaties kunnen voor extra investeringsruimte lokaal wel afspraken maken om deze gemiddelde huursomstijging te verhogen met maximaal 1 procent.      

Lees verder...

Uncategorized

Incidenten met brand door zonnepanelen   Na 27 branden met zonnepanelen heeft TNO onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken hiervan. Hieruit blijkt dat het grootste risico op brand bestaat bij ‘in-dak PV-systemen’, de zonnepanelen zijn dan geïntegreerd in het dak zelf. Dat schrijft minister Wiebes van EZ aan de Tweede Kamer. Het aantal branden bij […]

Lees verder...

Uncategorized

Minister: gemeente, corporaties en huurders gelijkwaardig in prestatieafspraken   Een gemeente kan woningcorporaties geen prestatieafspraken opleggen. Deze ontstaan in gezamenlijk overleg waarbij gemeente, corporatie en huurders gelijkwaardige partners zijn. Dat heeft minister Ollongren van BZK gezegd na advies van de commissie geschilbeslechting prestatieafspraken.    

Lees verder...

Uncategorized

Doorstromen naar huurwoning problematisch   Vanuit de maatschappelijke opvang doorstromen naar een huurwoning. Dat valt in de praktijk niet mee. De ombudsman schreef een rapport over de problemen waar cliënten van de vrouwenopvang tegenaan lopen. De Nationale Ombudsman bracht in kaart wat ministeries en gemeenten hebben gedaan om de knelpunten op te lossen waar hij […]

Lees verder...