Veegwet wonen: stand van zaken

Op 20 december heeft de Tweede Kamer de Veegwet wonen aangenomen. In dit wetsvoorstel staat een aantal wijzigingen die de Woningwet voor corporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder beter uitvoerbaar maken. Het wetsvoorstel wordt komende maanden behandeld in de Eerste Kamer. Tegelijk zullen de Tweede en Eerste Kamerleden zich buigen over de wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In deze wijziging staan nadere regels bij de wijzigingen uit de Veegwet wonen.

 

Woningwet maakt volkshuisvesting gezamenlijke opgave

Anderhalf jaar geleden was het zo ver. De veel besproken herziene Woningwet trad in werking. De sector volkshuisvesting kreeg een nieuwe wet waarin de rollen van verschillende spelers werden herschikt. Op 1 juli 2015 kon nog niet exact worden voorzien wat de wet in het veld teweeg zou brengen. De algemene verwachting was dat de herziening grote impact zou hebben. Na anderhalf jaar bundelt Platform31 de eerste effecten bondig en overzichtelijk in een folder.