Aedes en Woonbond: ‘Wonen er echte mensen in de huizen van het CPB?’

Landelijke samenwerkingstafel van start voor meer aanbod middenhuur

Het Rijk en belangenorganisaties van gemeenten, bouwers, investeerders, corporaties en huurders, gaan onder leiding van Rob van Gijzel nauw samenwerken om het aanbod aan woningen in het middenhuursegment  te stimuleren. De landelijke samenwerkingstafel, waarvoor vandaag de handtekeningen zijn gezet, is ook klankbord voor Van Gijzel. Hij gaat op verzoek van het kabinet op lokaal niveau partijen bij elkaar brengen voor meer aanbod in het middensegment van de vrije huursector.

 

‘Corporaties moeten meer liberaliseren of verkopen aan beleggers’

Een groter middensegment kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doorstroming op de woningmarkt. Alleen nieuwbouw kan het woningtekort niet opvangen. Het is daarom essentieel ook gebruik te maken van de corporatievoorraad. Zo concludeert Capital Value in een onderzoek met ABF Research naar de omvangrijke tekorten op de woningmarkt.

……

Aedes reageerde in een reactie op het onderzoek afwijzend. Volgens de woordvoerder is er al een tekort aan sociale huurwoningen. Verkopen gaan ten koste van de omvang van de sociale woningvoorraad.

Grote vraag naar middeldure huurwoningen

Amsterdam, 28 januari 2017 – De gemiddelde prijs van een kale huurwoning steeg in 2016 met 3,6% naar € 9,59 per m2 per maand. De huurprijzen voor gemeubileerde (+ 7,7%) en gestoffeerde (+ 11,2%) woningen stegen in hetzelfde tijdsbestek veel harder.

Meer betaalbare huurwoningen voor doorstromers nodig

Wie op zoek gaat naar een woning heeft de keuze tussen huur of koop. Wie huurt doet dat vanwege de hoge flexibiliteit, waardoor je weer gemakkelijk kunt verhuizen, of vanwege de eisen voor een hypotheek. Mensen die kopen doen dat, omdat zij voor lange tijd op dezelfde plek willen blijven of om te investeren. Omdat het leven van mensen verandert, wijzigt ook de keuze voor huur of koop. Bewoners gaan van sociale huur naar vrije sectorhuur, maar ook direct van huur naar koop. Het middenhuursegment speelt daarin een grote rol. Het is dus belangrijk dat er genoeg van deze woningen komen.