Kabinet wil afspraken maken met corporaties over verduurzaming

Minister Plasterk van BZK blijft in overleg met Aedes om te komen tot sectorafspraken over verduurzaming, als alternatief voor mogelijke verplichtingen. De minister ziet ook de noodzaak van ondersteunend beleid zodat woningcorporaties hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Een investeringsaftrek van de verhuurderheffing is voor de minister een optie. Dat staat in zijn brief van 14 juli 2017 aan de Tweede Kamer.

Tijdelijke verlenging salderingsregeling zonnepanelen

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt verlengd tot 2023. Dat adviseert minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Gebruikers van zonnepanelen krijgen nog tot 2023 hetzelfde tarief voor de energie die ze terugleveren aan het stroomnet als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. Aedes heeft altijd gepleit voor het behoud van deze salderingsregeling. Als opvolger van de regeling stelt Kamp vanaf 2023 een subsidie op teruglevering van zonnestroom of een investeringssubsidie voor.

 

Amsterdam gaat voor 80 procent betaalbare woningen bouwen

Laurens Ivens: “Dit is echt een trendbreuk”
De gemeente Amsterdam wil vooral nog woningen voor lage en middeninkomens realiseren. Het stedelijke uitgangspunt wordt 40 procent sociale huurwoningen, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen en 20 procent dure huur- en koopwoningen (40-40-20). Dit staat in de Woonagenda 2025 die 20 juni is vastgesteld in het college van B&W. NUL20 in gesprek met wethouder Laurens Ivens over de details van deze koerswijziging.

Gasaansluitplicht bij nieuwe woningen vervalt

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft hiervoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Aedes is blij met het schrappen van de aansluitplicht. Dit helpt bij het versnellen van de verduurzamingsaanpak. Wel heeft Aedes nog een aantal kritische punten onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht.