Tak 3: Liberalisatie en verkoop

Bron: EH Portefeuillestrategie 2016

Vijvers: kleinere en meer doelmatige vijversPortefeuillestrategie 2016

1.     Herijken vrije sectorhuurvijver: liberaliseren woningen met markthuur € 710-1000

Maximaal 10% vrij sector huurwoningen in portefeuille, gedifferentieerd naar gemeente. Zo veel mogelijk sturen op betaalbare vrije sector huur voor de doelgroep.

We hebben de benodigde omvang van de portefeuille bepaald op 10%, circa 5.500 woningen. De doelstelling 10% vrije sector huurwoningen kent een specifieke onderverdeling over de gemeenten en is afhankelijke van de vraag:

 

2.     Herijken verkoopvijver: Minder en minder kleine woningen verkopen uit bestaande voorraad.

De bestaande verkoopvijver wordt kleiner en (op termijn) aangevuld met duurdere woningen. Een kleinere verkoopvijver betekent meer betaalbare huurwoningen in de voorraad. Hieronder een figuur waarin wordt geïllustreerd hoe tegen de verversing en doelmatigheid verhuren kan worden aangekeken. De basis hierin is onze sociale huur voorraad, deze houden we in stand en kwalitatief op peil door renovaties. We verkopen en liberaliseren een klein deel uit de sociale voorraad. Ook uit de vrij sector huur kan een deel worden verkocht. De opbrengsten die we generen uit verkoop zetten we zo veel mogelijk in om nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen.

 

 

 


Bron: Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB 8 augustus 2016

Eigen Haard kiest voor een solide sociale huursegment in de DAEB portefeuille met een spreiding van huurprijsklassen die aansluit op de woonbehoeften in ons werkgebied. Onze verkoop- en liberalisatievijvers zijn vanuit dit oogpunt recent herijkt. We verkopen minder én minder kleine woningen. Zo is geborgd dat we voldoende vrijkomende woningen passend kunnen verhuren aan huurtoeslaggerechtigden.

Eigen Haard kiest voor de overheveling van circa 5.700 sociale huurwoningen naar de niet-DAEB. We streven naar portefeuille met vrije sector huur voor het middensegment met een marktconforme huur tussen de € 711,- en €850/€1.000 met een omvang van maximaal 10% van onze woningportefeuille, bedoeld voor middeninkomens en gericht op doorstroming, gemengde wijken en de behoefte per gemeente. Ons overig vastgoed van ‘niet-woningen’ brengen we grotendeels onder in de niet-DAEB. Dit doen we hoofdzakelijk vanwege de flexibiliteit in verhuur en efficiency. Vanuit een gebiedsgerichte aanpak sturen we met onze totale vastgoedportefeuille van DAEB en niet-DAEB op een prettig woonklimaat in gemengde wijken waar ons bezit is.

 

Bron: Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB 8 augustus 2016
Terug naar boven