Tak 4: Totale woningvoorraad

Bron: EH Portefeuillestrategie 2016

Vastgoed: woningen van goede kwaliteit en passend bij de vraag

  1. Verbeteren energielabels en toegankelijkheid

Slechte labels en fysieke toegankelijkheid bezit wordt verbeterd.

2. Nieuwbouw nieuw concept: goedkoper, kleiner en soberder

Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is ook kleinere en goedkopere woningen te bouwen, welke aansluiten op de behoefte. Dat betekent ook soberder en meer gestandaardiseerd bouwen.

De huidige verdeling binnen onze woningportefeuille met in de kolom daarnaast de behoefte uit het onderzoek:

 Woningportefeuille, p.4

In de tabel zie je de huidige woningportefeuilleverdeling naar huurklassen, daarnaast de verdeling die na ca. 10 jaar zou ontstaan o.b.v. ons huidig huurbeleid, daarnaast de behoefte, en daarnaast de ‘haalbare’ wensportefeuille.

Het stakeholdersonderzoek dat we in het kader van de nieuwe ondernemingsstrategie hebben uitgevoerd bevestigde dit beeld. Belangrijke uitkomsten uit dit onderzoek zijn:

  • Betaalbaarheid is belangrijkste
  • Veel en sober bouwen
  • Ongedeelde stad en regio garanderen
  • Tijdelijke huurcontracten aanbieden
  • Inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn geoorloofd
  • Woningkwaliteit huurprijs met elkaar in lijn brengen
  • Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid delen met bewoners
  • Energiezuinig gedrag belonen
  • Monumenten behouden (niet ten koste van alles), met hogere huren

 


Bron: EH Fusie Stadsherstel 2017

EH neemt het bezit van de Stichting Stadsherstel volledig over. Het gaat om 394 verhuureenheden (292 woningen + 57 bedrijfsmatig onroerend goed). De verdeling van de huurklassen van de woningen die overkomen was in 2015:

Een opgave voor 2016 krijgen wij nog van EH. De woningen zullen worden aangeboden via Woningnet. SH blijft zoveel mogelijk SH. VSH zoveel mogelijk aanbieden als middensegment.

Het bezit is verdeeld in een DAEB/Niet-DAEB deel:

 


Bron: Woning Waarderingsstelsel 2015

Vanaf 1 oktober 2015 gelden de nieuwe woningwaarderingspunten (volgens het Besluit Huurprijzen Woonruimte). Vanaf dat moment weegt de WOZ-waarde, die de populariteit van een woningmarktgebied uitdrukt, voor zo’n 25% mee in de huurprijzen. Uit de analyses van Eigen Haard blijkt dat bij ongeveer 1500 adressen een huurverlaging aan de orde is. Het gaat in totaal om een verlaging van circa € 50.000,- (gemiddelde verlaging per adres is zo’n € 33,- ).

 

Hoe gaat Eigen Haard om met huurverlagingen?

Eigen Haard bereidt zich momenteel voor om de huurders bij wie een huurverlaging van toepassing is zo spoedig mogelijk persoonlijk te berichten dat hun huur per 1 oktober 2015 verlaagd wordt. Het bedrag waarmee de huur wordt verlaagd verschilt per woning.

Hoe gaat Eigen Haard om met huurverhogingen?

Daar waar de maximale huurprijs hoger is dan de huur die men nu betaalt onderneemt Eigen Haard nu geen actie.

 

Bij de huurronde 2016 zullen alle huurders in detail geïnformeerd worden over hun nieuwe huurprijs. Daaraan voorafgaand vragen we Alert zoals gebruikelijk om gekwalificeerd advies.

 

Terug naar boven