‘Tekort van 15.000 tot 20.000 middenhuurwoningen in en om Amsterdam’

STAD
maart 2020  · Door Redactie van AT5

Amsterdam heeft een tekort aan middeldure huurwoningen, met alle gevolgen van dien. Amsterdammers met een middenkomen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, docenten en politieagenten, zijn daardoor vaak jarenlang op zoek naar een woning.

‘Volgens mij is het tekort landelijk ongeveer 80.000 tot 100.000 middenhuurwoningen. In Amsterdam zijn dat er zo’n 15.000 tot 20.000’, vertelt Bart Dopper in de nieuwste aflevering van Bouw Woon Leef . Hij werkt als adviseur van de Stecgroep en houdt alle ontwikkelingen rondom middenhuur nauwlettend in de gaten.
Cijfers van de Metropool Regio Amsterdam tonen aan dat slechts 7% van de woningen in de regio Amsterdam uit middenhuur bestaat. Een effect van het tekort aan dit type woning  is dat ‘de prijzen nog meer de lucht in gaan en de woningen steeds minder betaalbaar worden,’ aldus Dopper.

‘In Amsterdam is er een tekort van zo’n 15.000 tot 20.000 middenhuurwoningen.’

BART DOPPER

Middenhuurwoningen zijn woningen met een maandelijkse huur tussen de 737 en 1000 euro. De ondergrens is landelijk bepaald maar de bovengrens niet. In Amsterdam wordt vaak een bovengrens van 1200 euro per maand gehanteerd. Dit heeft te maken met de hogere gemiddelde huurprijs in Amsterdam.

Inkomenseis te hoog voor huurwoning
Naast het tekort aan woningen krijgen huizenzoekers ook te maken met hoge inkomenseisen. Vaak moeten huurders voldoen aan een inkomenseis van een bruto maandinkomen van vier maal de huur. Voor mensen met een middeninkomen is dit vaak onhaalbaar, voor alleenstaande mensen al helemaal.

Dopper onderscheidt drie groepen mensen die de dupe van zijn van het tekort aan middenhuurwoningen. Mensen met middeninkomens die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en net te weinig om te kunnen kopen.
De tweede groep bestaat uit jonge mensen die de flexibiliteit van huren verkiezen boven kopen. Dopper: ‘Bijvoorbeeld jongeren die niet zo zeker zijn van hun carrière of een tijdelijk contract hebben.’ De derde groep zijn ouderen die willen doorstromen naar een nieuwbouwappartement waar ze onderhoudsvrij kunnen wonen’.

Doorstromen naar een andere woning
Bovenstaande groepen kunnen vaak niet verhuizen naar een middenhuurwoning en zitten vast aan hun huidige woning. Die stagnerende doorstroom is volgens Bart Dopper één van de onderliggende problemen van de huidige woningmarkt. Hij pleit voor meer middenhuurwoningen omdat daarmee de doorstroom op gang kan komen waardoor sociale huurwoningen en koopwoningen ook weer vrij kunnen komen. ‘Dat tussensegment kan dienen als smeerolie voor de woningmarkt’, stelt Dopper.

‘Dat tussensegment kan dienen als smeerolie voor de woningmarkt.’

BART DOPPER

Deze maand onderzoekt Bouw Woon Leef de ontwikkelingen rondom middenhuurwoningen.
Bekijk meer video’s over middenhuurwoningen op de YouTubepagina van Bouw Woon Leef.

Terug naar boven