Woningwet maakt volkshuisvesting gezamenlijke opgave

Anderhalf jaar geleden was het zo ver. De veel besproken herziene Woningwet trad in werking. De sector volkshuisvesting kreeg een nieuwe wet waarin de rollen van verschillende spelers werden herschikt. Op 1 juli 2015 kon nog niet exact worden voorzien wat de wet in het veld teweeg zou brengen. De algemene verwachting was dat de herziening grote impact zou hebben. Na anderhalf jaar bundelt Platform31 de eerste effecten bondig en overzichtelijk in een folder.

Terug naar boven