Programma Langer Thuis: zelfstandig oud in vertrouwde omgeving

 

Het programma Langer Thuis is 18 juni gepresenteerd door de minister van VWS. Het programma is een uitwerking van het Pact Ouderenzorg. Doel is ouderen te helpen om op een veilige manier langer zelfstandig te wonen. Aedes ondersteunt Langer Thuis, omdat in sociale huurwoningen steeds vaker oudere huishoudens wonen. Momenteel zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen.

 

 

Vier maanden huur bewoners gaat rechtstreeks naar fiscus

 

Vandaag overlegt de Tweede Kamer over de financiële staat van de sociale huursector. Aedes maakt zich zorgen over de toenemende fiscale druk op woningcorporaties. ‘Het gaat via een omweg, maar er wordt steeds meer belasting opgebracht doorhuurders met de laagste inkomens’, stelt Aedes-voorzitter Marnix Norder. Van de twaalf maanden huur die bewoners van huizen van woningcorporaties betalen, gaan er over een paar jaar vier rechtstreeks naar de schatkist. Norder: ‘Absurd. Juist onder onze bewoners zitten de huishoudens die de meeste moeite hebben het eind van de maand te halen.’

 

 

Woningcorporaties over Amsterdamse ambities: harde keuzes dringen zich op. ‘Sneller verduurzamen lukt zomaar niet’

 

Amsterdam wil de groene koploper van Europa worden. Al in 2040 moet de stad aardgasvrij zijn. Een onrealistisch tempo, voorspellen bestuurders van twee grote woningcorporaties. Ze zijn zonder meer bereid zich verder in de schulden te steken. Maar dan nog blijven harde keuzes onvermijdelijk. Tussen verduurzamen, woningen toevoegen én huren betaalbaar houden.

 

 

Nieuwe cijfers over betaalbaarheid huurwoningen

 

In 2016 werd de eerste ‘Lokale Monitor Wonen’ gelanceerd, een online tool die u data toont over betaalbaarheid en beschikbaarheid van corporatiewoningen. In 2017 werd deze monitor aangevuld met data over huurwoningen in de particuliere sector. En er kwam voor elke gemeente een eigen rapportage beschikbaar, waarmee u per wijk kunt opvragen hoe duur de woningen zijn, en welk deel van hun inkomen de bewoners aan wonen besteden. In mei 2018 kreeg de Lokale monitor een nieuwe update.

 

Woningcorporaties Metropoolregio Amsterdam pleiten voor aanpak knelpunten infrastructuur

 

Tienduizenden sociale huurwoningen willen en kunnen de woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de komende jaren bouwen, mits het rijk snel verbeteringen aanbrengt in het spoor- en wegennet. Daarvoor pleiten de gezamenlijke corporaties vandaag in een brief aan de ministers Ollongren (woningbouw) en Van Nieuwenhuizen (infrastructuur). Deze ministers overleggen volgende week over de infrastructuur en de woningbouw in de MRA.

Rechter: Belastingdienst moet schadevergoeding betalen om Gluurverhoging

 

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade aan ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.