Digitaal Huurderspanel

Uitslag korte enquete

Beste deelnemer,

Als deelnemer aan het digitale huurderspanel reageerde u laatste enquete van Alert.

De uitslag van de enquête zal hier gepubliceerd worden.


Wilt u na het invullen van de enquête meedenken/discussiëren over dit onderwerp meld je aan op  secretaris@huurdersfederatie-alert.nl

Bericht van 20 december 2022

Beste deelnemer

Als deelnemer aan het digitale huurderspanel reageerde u afgelopen periode op enquetes van Alert, de organisatie voor huurders bij Eigen Haard.

Alert is blij met de input van huurders op actuele vraagstukken m.b.t. huurdersbelangenbehartiging.

Dit najaar reageerde u op 2 enquetes van Alert. Wij ontvingen in totaal van zo’n 350 huurders reacties. Dat leverde bruikbare punten op waar we echt iets mee kunnen in de advisering naar Eigen Haard

Hieronder een beknopt overzicht van de input waar we volgend jaar verder mee aan de slag willen

Woonlasten en huurverhoging

 • Huurverhoging krijgen doordat loon van inwonende kinderen meetelt op het verzamelinkomen terwijl zij niet uit huis kunnen door krapte op de woningmarkt, dat is dubbel oneerlijk.
 • De inkomensgrenzen voor passend toewijzen verlagen omdat de inflatie de bestedingen van huishoudens enorm naar beneden haalt
  Slechte labels veroorzaken hoge energiekosten en dan is het niet terecht de huur te verhogen als de huurders de datum van verduurzaming niet kunnen beïnvloeden
 • Huurders weten amper dat er maatwerk aan te vragen is, als je met betalingsproblemen kampt

Krappe woningmarkt en doorstroming

 • Is bekend hoeveel mensen zouden willen doorstromen. Het helpt om gerichter te benaderen (communicatie) en de mogelijkheden toe te lichten (verleiden)
 • Wat zet zoden aan de dijk: dat ouderen in de buurt kunnen blijven wonen; jongeren en ouderen gemixt laten wonen; niet te kleine appartementen nieuw bouwen
 • Als je doorstroomt naar een ‘kleinere’ woning dan als stimulans niet meer maar minder huur betalen
 • Kwaliteit en verduurzaming woning
 • Werkt het onderhoudsabonnement wel eerlijk, het lijkt dat huurders kosten krijgen doorgeschoven
 • In oudere huizen wordt te weinig gedaan aan gehorigheid van bijvoorbeeld dunne muren en vloeren
 • Er is geen duidelijke en stimulerende procedure rond aanvragen/toewijzen van zonnepanelen

Hartelijk dank voor uw deelname dit jaar aan enquetes van Alert via het digitale huurderspanel. Volgend jaar willen we hier op volle kracht mee verder gaan. Hopelijk doet u dan ook weer mee.

Wij wensen u en uw naasten prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling

Namens Alert,

Team Alert Bea & Said


 

Bericht van 8 juni 2022

 

Je bent via het huurderspanel op de Alert website terecht gekomen! In het kort een kleine toelichting:

 

Overleg en advies

Participatie vindt zowel op lokaal als centraal niveau plaats. Lokaal worden huurdersbelangen behartigdoor huurders die lid zijn van bewonerscommissies, bij complexen of projecten, en iedere gemeente heeft een huurdersverenigingOp centraal niveau is er huurderfederatie Alert. Het Alert-bestuur, bestaande uit ongeveer twaalf actieve huurders vanuit alle gemeenten waar Eigen Haard woningen bezit, overlegt rechtstreeks met bestuur,directie en organisatiemedewerkers van de corporatie en brengt adviezen uit over het beleid.

 

Alert zoekt nieuw bloed, wat kun jij bijdragen?

Alert zoekt huurders met frisse ideeën over wonen en belangenbehartiging die hun deskundigheid willen inzetten en willen meedenken en helpen met onder meer de volgende activiteiten:  

➢  De werkgroep die zich bezighoudt met verduurzaming: van het gas af, isoleren etc.;
➢  De werkgroep betaalbaarheid: huurprijzen en maatwerk voor lage en middeninkomens;
➢  De werkgroep wonen voor ouderen, doorstroming en zorg;
➢  Bestuursvergaderingen, 1x per 6 weken, waarin volop wordt gediscussieerd en de adviezen worden voorbereid;
➢  Aandragen van visies en ideeën vanuit huurders op het beleid en de plannen van Eigen Haard.

 

Voor meer informatie mail naar info@huurdersfederatie-alert.nl
Terug naar boven