Gasaansluitplicht bij nieuwe woningen vervalt

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft hiervoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Aedes is blij met het schrappen van de aansluitplicht. Dit helpt bij het versnellen van de verduurzamingsaanpak. Wel heeft Aedes nog een aantal kritische punten onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht.

Staatssecretaris: In bepaalde gevallen huur inhouden op uitkering

Overheidspartijen stellen zich anders op als schuldeiser. De Belastingdienst en het Centraal Justieel Incassobureau (CJIB) houden meer rekening met omstandigheden van mensen met schulden. Dat zei staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken in een debat met de Tweede Kamer op 21 juni 2017 over het armoede- en schuldenbeleid. De staatssecretaris ondersteunt de mogelijkheid om de huur in bepaalde gevallen in te houden op de uitkering. Aedes bepleitte deze punten eerder in een brief aan de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel wijziging Warmtewet: warmtelevering in huurrecht

De Tweede Kamer behandelt de wijziging van de Warmtewet nog voor het zomerreces. De Kamer heeft op 14 juni 2017 besloten dat dit wetsvoorstel niet ‘controversieel’ is. Het huidige voorstel beschouwt woningcorporaties niet als warmteleveranciers. Dit betekent dat de levering van warmte in het huurrecht valt. Aedes heeft eerder bepleit dat corporaties moeten kunnen kiezen om dit te regelen in de Warmtewet of het in het huurrecht.