Nieuwe cijfers over betaalbaarheid huurwoningen

 

In 2016 werd de eerste ‘Lokale Monitor Wonen’ gelanceerd, een online tool die u data toont over betaalbaarheid en beschikbaarheid van corporatiewoningen. In 2017 werd deze monitor aangevuld met data over huurwoningen in de particuliere sector. En er kwam voor elke gemeente een eigen rapportage beschikbaar, waarmee u per wijk kunt opvragen hoe duur de woningen zijn, en welk deel van hun inkomen de bewoners aan wonen besteden. In mei 2018 kreeg de Lokale monitor een nieuwe update.

 

Woningcorporaties Metropoolregio Amsterdam pleiten voor aanpak knelpunten infrastructuur

 

Tienduizenden sociale huurwoningen willen en kunnen de woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de komende jaren bouwen, mits het rijk snel verbeteringen aanbrengt in het spoor- en wegennet. Daarvoor pleiten de gezamenlijke corporaties vandaag in een brief aan de ministers Ollongren (woningbouw) en Van Nieuwenhuizen (infrastructuur). Deze ministers overleggen volgende week over de infrastructuur en de woningbouw in de MRA.

Rechter: Belastingdienst moet schadevergoeding betalen om Gluurverhoging

 

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade aan ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

 

Nieuwbouw in principe gasloos vanaf 1 juli 2018

 

Het kabinet heeft besloten dat nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan in principe niet meer kunnen rekenen op een gasaansluiting. Aedes en andere partijen uit de bouwsector trapten vorige maand nog op de rem. Deze partijen delen de uitgangspunten dat alle nieuwbouw zo snel mogelijk aardgasloos moet zijn, maar vinden de invoering overhaast. De Tweede Kamer heeft in een debat op 17 mei 2018 ook kanttekeningen geplaatst bij de datum van 1 juli 2018.

 

VNG: ‘Zorgen over financiële positie van woningcorporaties’

 

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ‘naar het zich laat aanzien de financiële positie van woningcorporaties niet voldoende om de maatschappelijke opgaven op te pakken’. De vereniging vraagt de Tweede Kamer duidelijkheid te bevorderen over de financiële positie van corporaties. Dat staat in een brief aan Tweede Kamerleden die op 7 juni 2018 vergaderen over huuraangelegenheden.