Jonge gezinnen verhuizen het vaakst naar Amstelveen

 

Meer Amsterdammers verlaten de stad. Dat geldt vooral voor gezinnen met jonge kinderen, zo blijkt uit ‘Amsterdam in Cijfers 2017’. De meeste strijken in de directe omgeving van de stad neer, zoals Amstelveen. Bij veel andere Europese steden zou dit een binnenstedelijke verhuizing zijn. Zo bezien valt het met die ‘vlucht de stad uit’ nog wel mee. Maar wat als de trend doorzet?

Van Gijzel pleit voor regulering vrije sector

 

Afgelopen maandag presenteerde Rob van Gijzel het rapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur. Het kabinet vindt dat er een tekort is aan zogenoemde ‘Middenhuur’. Het gaat om huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs tussen de €710,69 en €1.000,- . Van Gijzel onderzocht met tal van organisaties de mogelijkheden tot het vergroten van dit aanbod.

Tweede Kamer stemt in met modernisering Huurcommissie

 

De Tweede Kamer stemde op 30 januari 2018 in met de modernisering van de Huurcommissie en de introductie van een verhuurderbijdrage. De Kamer gaf tijdens het debat op 24 januari 2018 aan in grote lijnen te kunnen instemmen met het wetsvoorstel en de nieuwe taken van de Huurcommissie. Voor wat betreft de financiering werd duidelijk dat deze voor het overgrote deel bij (grote) corporaties wordt neergelegd.

Arme huurders betalen de helft van hun inkomen aan huur

 

Van de huishoudens die al minstens vier jaar lang van een laag inkomen moesten rondkomen, woont 83 procent in een sociale huurwoning, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek naar langdurige armoede van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door hoge huurstijgingen is deze groep een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen. In 2015 was dit 46,7% bij sociale huurders en 53,9% bij particuliere huurders.

Huurders in bezwaar tegen commerciële plannen de Key

 

Huurdersvereniging Arcade, de huurdersvereniging voor huurders van Amsterdamse corporatie De Key, is samen met zeven lokale Amsterdamse huurdersverenigingen in bezwaar gegaan de toestemming om honderden sociale huurwoningen over te hevelen naar een commerciële tak. Hiervoor is toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en die moet hierbij ook de belangen van de huurders meewegen. Volgens HV Arcade heeft de Aw dat niet gedaan.

Teleurstellende uitspraak rechtszaak Gluurverhoging

 

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen de Staat en verhuurdersorganisaties over de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Raad van State had eerder geoordeeld dat (voor april 2016) voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan de verhuurders geen wettelijke basis bestond. Op basis van die uitspraak wilde de Woonbond bij de rechter een compensatieregeling voor alle huurders afdwingen. De Woonbond is in die collectieve vordering echter niet ontvankelijk verklaard, omdat getroffen huurders volgens de rechtbank zelf individueel naar de bestuursrechter hadden kunnen stappen. Dan is er voor een collectieve actie geen plaats, oordeelt de rechtbank.