Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in acht jaar

 

Ruim 62 duizend nieuwbouwwoningen werden in 2017 aan de woningvoorraad toegevoegd, waarvan een belangrijk deel in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal na 2009. In de provincie Flevoland nam de groei van de woningvoorraad door nieuwbouw het sterkst toe, terwijl Amsterdam de meeste nieuwbouwwoningen realiseerde. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Aedes tevreden over toezegging minister Wiebes over Warmtewet

 

Aedes is zeer tevreden met de toezegging van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat verhuurders de kosten van levering van warmte net als nu buiten de huurprijs in rekening kunnen brengen. Deze toezegging kwam per brief aan Aedes na maandenlange onzekerheid en is in een Kamerdebat over de Warmtewet op 14 februari 2018 bevestigd. Het belangrijkste negatieve gevolg voor woningcorporaties van de wijziging van de Warmtewet is hiermee van de baan.

Corporaties gaan meer investeren

 

Woningcorporaties gaan de komende jaren weer meer investeren in woningbouw, duurzaamheid en huurmatiging. Dat blijkt uit het Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties dat verscheen op 6 februari 2018. Een analyse van ABF Research van de meest recente gegevens van de prognose informatie (dPi) laat eenzelfde beeld zien. Corporaties hebben op vrijwel alle terreinen meer concrete plannen dan in de vorige dPi. ‘Ik wil corporaties oproepen tempo te maken met de investeringen om vertragingen in verduurzaming en nieuwbouw te voorkomen’, zegt Marnix Norder, voorzitter van Aedes in een eerste reactie.

Veel draagvlak verduurzaming onder huurders

 

Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Maar liefst in 87% van de onderzochte renovaties was voldoende draagvlak om de renovatie door te laten gaan. Om een renovatie in een flat of complex door te laten gaan moet minstens 70% van de huurders instemmen. Bij woningverbetering die de woningen energiezuiniger maken wordt dat dus vaak gehaald.

 

Geen gasaansluiting meer in nieuwe woningen Metropoolregio Amsterdam

 

Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben een stap gezet naar een aardgasvrije toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst die de gemeenten op 1 februari ondertekenden bij het Duurzaam Gebouwd Congres in Hoofddorp. Een deel van de gemeenten had overigens al eerder besloten tot gasloze nieuwbouw. In de overeenkomst staat overigens ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

 

Jonge gezinnen verhuizen het vaakst naar Amstelveen

 

Meer Amsterdammers verlaten de stad. Dat geldt vooral voor gezinnen met jonge kinderen, zo blijkt uit ‘Amsterdam in Cijfers 2017’. De meeste strijken in de directe omgeving van de stad neer, zoals Amstelveen. Bij veel andere Europese steden zou dit een binnenstedelijke verhuizing zijn. Zo bezien valt het met die ‘vlucht de stad uit’ nog wel mee. Maar wat als de trend doorzet?

Van Gijzel pleit voor regulering vrije sector

 

Afgelopen maandag presenteerde Rob van Gijzel het rapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur. Het kabinet vindt dat er een tekort is aan zogenoemde ‘Middenhuur’. Het gaat om huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs tussen de €710,69 en €1.000,- . Van Gijzel onderzocht met tal van organisaties de mogelijkheden tot het vergroten van dit aanbod.

Tweede Kamer stemt in met modernisering Huurcommissie

 

De Tweede Kamer stemde op 30 januari 2018 in met de modernisering van de Huurcommissie en de introductie van een verhuurderbijdrage. De Kamer gaf tijdens het debat op 24 januari 2018 aan in grote lijnen te kunnen instemmen met het wetsvoorstel en de nieuwe taken van de Huurcommissie. Voor wat betreft de financiering werd duidelijk dat deze voor het overgrote deel bij (grote) corporaties wordt neergelegd.

Arme huurders betalen de helft van hun inkomen aan huur

 

Van de huishoudens die al minstens vier jaar lang van een laag inkomen moesten rondkomen, woont 83 procent in een sociale huurwoning, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek naar langdurige armoede van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door hoge huurstijgingen is deze groep een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen. In 2015 was dit 46,7% bij sociale huurders en 53,9% bij particuliere huurders.