Advies & beleid 2020

Advies & Beleid

Huurdersfederatie Alert heeft adviesrecht over beleidsbeslissingen van Woningstichting Eigen Haard. Voor verschillende onderwerpen doet Eigen Haard eerst een adviesaanvraag aan de huurdersorganisaties voordat zij een besluit neemt. De huurdersorganisaties geven dan, gebundeld via Alert, hun advies. Daarnaast kan Alert ook  besluiten uit eigen beweging ongevraagd een advies uit te brengen aan Eigen Haard over een onderwerp.

De normale procedure doorloopt over het algemeen de volgende stappen:

  1. Eigen Haard doet een adviesaanvraag aan Alert over een bepaald onderwerp.
  2. Alert stuurt de adviesaanvraag door aan de lokale huurdersorganisaties die binnen twee weken een reactie geven.
  3. Waar nodig geeft een externe adviseur ook zijn mening over het onderwerp.
  4. De reacties worden vervolgens gebundeld en verwerkt tot een Advies dat weer aan Eigen Haard wordt gestuurd.

In de meeste gevallen worden rekening gehouden met de adviezen van Alert in de uiteindelijke beleidskeuzes die Eigen Haard maakt. Dit is echter niet gegarandeerd. Het advies van Alert is geen bindend adviesrecht. Het komt ook voor dat het advies (of een deel ervan) niet wordt overgenomen.

Naast onze adviezen zijn op deze pagina’s ook andere beleidsstukken en onderwerpen opgenomen die interessant kunnen zijn voor Alert en de aangesloten huurdersverenigingen.

Terug naar boven