Amsterdam weert Blokhokken

Wethouder Ivens frustreert de bouw van piepkleine huurwoningen met huren boven de liberalisatiegrens (€710). Amsterdam past daartoe de erfpachtvoorwaarden zo aan dat woningen kleiner dan veertig vierkante meter in de sociale sector moeten blijven. De voormalige minster van Wonen Blok heeft juist mogelijk gemaakt dat ontwikkelaars in de steden Utrecht en Amsterdam wel dergelijke kleine studio’s kunnen bouwen voor de vrije huursector.

 

BZK publiceert handreiking selectieve woningtoewijzing

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om woningzoekenden met een crimineel of overlastgevend verleden een woning te weigeren. Zij kunnen deze selectieve woningtoewijzing niet alleen toepassen voor een hele buurt, maar ook voor specifieke straten of wooncomplexen. Dit is het gevolg van de uitbreiding van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (WBMGP). Het ministerie van BZK publiceert nu een Handreiking Selectieve woningtoewijzing.

Plan Bureau Leefomgeving: Vier scenario’s om middensegment huurwoningen te vergroten

Zorg dat er ook voldoende huurwoningen blijven voor huishoudens met lagere en middeninkomens als je het middensegment op de huurmarkt stimuleert. En houd de gemengde bevolkingssamenstelling en leefbaarheid in wijken in de gaten. Dit kan door corporaties daarbij een rol te geven, direct of indirect. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de beleidsstudie Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt.